INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

1/4-2012(1)

Email Drukuj PDF

Prosimy o cytowanie według poniższego schematu:

Nazwisko, I., Nazwisko, II. (rok). Tytuł artykułu/opracowania. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4(11), 11-14.SPIS TREŚCI IPS 1/4-2012(1)

Contents 2012 Vol. 1/4 No. 1


ARTYKUŁY NAUKOWE RECENZOWANE

Peer-reviewed scientific articlesDIAKUN Jarosław, MIERZEJEWSKA Sylwia, KUKIEŁKA Krzysztof

Równanie regresji zapotrzebowania energetycznego w procesie mycia rurociągu metodą CIP

Regression equation of energy demand in the process of cleaning by pipeline CIP

JADWISIEŃCZAK Krzysztof, Konrad, CHOSZCZ Dariusz, Jan, KONOPKA Stanisław

Wyniki badań wstępnych rozdzielania mieszaniny w tryjerze obiegowym ze stożkową powierzchnią roboczą Etap II: Separator z powierzchnią roboczą obracającą się wokół osi własnej zasilanej od strony większej średnicy

Results of preliminary research into the separation of grain mixtures in a rotary grader with a conical working surface Stage II: Grader with a working surface revolving around its own axis, supplied on the side of the larger diameter

KALINIEWICZ Zdzisław, MARKOWSKI Piotr, RAWA Tadeusz, GRABOWSKI ARTUR, FURA Sławomir

Współzależność między zdolnością kiełkowania a wybranymi cechami nasion świerka pospolitego (Picea Abies)

A correlation between germination capacity and selected physical characteristics of norway spruce (Picea Abies) seeds

KANIA Mariusz, ANDREJKO Dariusz, SAMBORSKI Adam, RYDZAK Leszek

Wpływ ogrzewania ziarna pszenicy promieniami podczerwonymi na właściwości fizyczne produktów przemiału

Influence of infrared radiation heat treatment of wheat seed on physical properties of milling products

MODZELEWSKA-KAPITUŁA Monika, CIERACH Marek

Wykorzystanie komputerowej analizy obrazu do oznaczania zawartości wody wolnej w mięsie metodą Graua-Hamma  – wpływ wielkości nacisku i czasu na wynik oznaczenia

Application of computer image analysis to assay free water content in meat by Grau-Hamm method – the influence of pressure and time on the results

PANASIEWICZ Marian, ZAWIŚLAK Kazimierz, SOBCZAK Paweł, MAZUR Jacek, SOSIŃSKA Ewa

Wybrane zabiegi obróbki wstępnej nasion rzepaku i ich wpływ na efektywność wytłaczania oleju

Chosen preliminary treatments of rape seeds on the effectiveness of extrusion of oil

SUSLOV Aleksandr, FATYCHOV Jury, ERLICHMAN Vladimir

The kinetics of drying fish in the equipped with a heat pump

Kinetyka suszenia ryb w suszarni wyposażonej w pompę ciepła

SZCZEPAŃSKA Katarzyna, KOPEĆ Adam, GORZELAK Joanna

Badania porównawcze chleba wypieczonego w laboratoryjnym piecu piekarniczym i domowym automacie do wypieku chleba

Comparative studied of bread baked in the laboratory and home baking oven for baking bread machinePLACÓWKI DYDAKTYCZNE I NAUKOWO BADAWCZE

Didactic and Scientific Institutions Research

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji


INFORMACJE Z PRZEMYSŁU artykuł sponsorowany

Information from industry

PRO - WAM Sp. z o.o.: Kontrola odbioru mleka od dostawców Najnowsze rozwiązania


KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY NAUKOWE, TARGI, WYSTAWY

Conferences, Symposia, Scientific Workshops, Trade Fair and Events


Metody Fizyczne w Badaniu Środowiska Rolno Spożywczego i Leśnego

Postęp w Inżynierii Żywności Szkoła Letnia '2011

I Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności

Polagra Tech 2011

Kalendarium Konferencj

Kalendarium Targów

Wydarzenie dla Branży Laboratoryjnej – Targi Eurolab 2012


INFORMATOR NORMALIZACYJNY

Reference standardization


Normalizacja popularnie i w technice

Nowości Normalizacyjne z 2011 roku


LUDZIE NAUKI

People of Science


Pamięci Profesora Piotra Pawła Lewickiego

Tytuły i stopnie naukowe

 

  • English (United Kingdom)

IPS_Newsletter


Name:

Email: