INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

3/4-2014(11)

Email Drukuj PDF

Prosimy o cytowanie według poniższego schematu:

Nazwisko, I., Nazwisko, II. (rok). Tytuł artykułu/opracowania. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4(11), 11-14.


SPIS TREŚCI IPS 3/4-2014(11)

Contents 2014 Vol. 3/4 No. 11

ARTYKUŁY NAUKOWE AUTORSKIE

Author scientific articles

BOSS Janusz

Piwo dawniej i dzisiaj

The beer yesterday and today

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE RECENZOWANE

Peer–reviewed scientific articles

GORZELANY Józef, MATŁOK Natalia

Badanie wybranych właściwości mechanicznych i chemicznych korzeni buraków cukrowych

The study of selected mechanical and chemical properties of sugar beet roots

 

PANASIEWICZ Marian, MAZUR Jacek, NADULSKI Rafał, ZAWIŚLAK Kazimierz, SOBCZAK Paweł

Wybrane aspekty innowacyjności oraz zasad i procedur opracowywania nowego produktu spożywczego

Chosen aspects of innovation and the rules and procedures for the development of a new food product

 

SADKIEWICZ Jacek, FLIZIKOWSKI Józef

Konstrukcyjne podwyższanie wydajności wielotarczowych rozdrabniaczy ziaren zbóż

Constructional improving the performance of multi discs crushers of grains

 

ZAWIŚLAK  Kazimierz,  SOBCZAK  Paweł,  PANASIEWICZ  Marian,  MAZUR  Jacek,  NADULSKI  Rafał,

Wpływ wielkości frakcji otrąb pszennych na jakość granulatu

Effect of fractions of wheat bran on the quality of the granules

 

PLACÓWKI DYDAKTYCZNE I NAUKOWO – BADAWCZE

Didactic and Scientific Institutions Research

Katedra Organizacji I Inżynierii Produkcji Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY NAUKOWE, TARGI, WYSTAWY

Conferences, Symposia, Scientific Workshops, Trade Fair and Events

Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego” BEMS 2014

Identyfikacja i Ocena Żywności o Gwarantowanej Wysokiej Jakości, Poznań 2014

Kalendarium Konferencji

Targi POLAGRA’ 2014

Targi World Food Warsaw’ 2015 - zapowiedź

Kalendarium Targów

 

INFORMATOR NORMALIZACYJNY

Reference standardization

DIAKUN Jarosław

Rodzaje norm

Types of standards

Nowości Normalizacyjne z 2014 r.

 

LUDZIE NAUKI

People of Science

Prof. dr hab. inż. Stanisław Peroń

Nominacje do tytułu naukowego Profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Stopnie Doktora Habilitowanego i Doktora

 

INFORMACJE WYDAWNICZE

 

  • English (United Kingdom)

IPS_Newsletter


Name:

Email: