INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

 

NAUKOWA RADA REDAKCYJNA

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – Politechnika Koszalińska


Z–ca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko – UP w Lublinie


Członkowie:

prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak – UP w Lublinie

 

REDAKCJA TECHNICZNA:

Sekretarz Redakcji:

Joanna Piepiórka-Stepuk (094) 34 78 459

Z-ca sekretarza – Paweł Sobczak (081) 46 10 061 w. 135

 

Członkowie:

Marek Jakubowski (094) 34 78 457

Sylwia Mierzejewska (094) 34 78 404

Monika Sterczyńska (094) 34 78 209

 

Redaktor języka angielskiego: Iwona Wojtasik-Kalinowska

Redaktor języka polskiego: Katarzyna Wach

Redaktor statystyczny: Izabela Kuna-Broniowska

 

 

PATRONAT NAUKOWY:

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

WYDAWCA CZASOPISMA

Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego

„SPOMASZ"

ul. Doświadczalna 44, 20236 Lublin

Tel./fax: (081) 46 10 684

 

Dział reklamy:

Informacji o reklamie udziela zespół redakcyjny czasopisma.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

 

Prenumerata:

Kolportaż bezpłatny

 

OKŁADKA:

Aleksandra Gołdyn

Joanna Piepiórka-Stepuk

Politechnika Koszalińska

POMOC GRAFICZNA:

Michał Stepuk

 

 

SKŁAD

Joanna Piepiórka-Stepuk, Marta Stachnik

Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15–17; 75–620 Koszalin

 

DRUK

Pracownia Poligraficzno-Introligatorska

INTRO–DRUK Anna Dębińska

ul. Przemysłowa 3b, 75–216 Koszalin

 

ISSN 2084–9494; e-ISSN 2300–2018

Wersja pierwotna - papierowa; Nakład: 600 egz.

Czasopismo indeksowane w bazach referencyjnych:

AGRO, Index Copernicus, BazEkon

 

  • Polish (Poland)

IPS_Newsletter


Name:

Email: