INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

2/4-2015(14)

Email Drukuj PDF

Prosimy o cytowanie według poniższego schematu:

Nazwisko, I., Nazwisko, II. (rok). Tytuł artykułu/opracowania. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4(11), 11-14.


SPIS TREŚCI IPS 2/4-2015(14)

Contents 2015 Vol. 2/4 No. 14

ARTYKUŁY NAUKOWE AUTORSKIE

Author scientific articles

DZIKI Dariusz, SIASTAŁA Monika

Ciasto pszenne – wytwarzanie i metody badań

Wheat dough – kneading process and the test methods

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE RECENZOWANE

Peer–reviewed scientific articles

DIAKUN Jarosław, KOPEĆ Adam, SZCZEPAŃSKA Katarzyna

Uwarunkowania wymrażania ciasta w technologii odroczonego wypieku

Conditions of freezing the dough in the baking deferred technologies

SADKIEWICZ Józef, FLIZIKOWSKI Józef

Granulacja i jakość mąki graham

Granulation and quality of graham flour

 

MIERZEJEWSKA Sylwia, BAĆ Aldona, KOPEĆ Adam, JAROSZEWICZ Emilia, PIEPIÓRKA-STEPUK Joanna

Badanie przydatności mąki i śruty pszenżytniej, jako surowców do produkcji chleba

Study the suitability of flour and grinding triticale grain as raw materials for bread production

 

OBUCHOWSKI Wiktor, SZWENGIEL Artur, KOBUS-CISOWSKA Joanna, KMIECIK Dominik, ŁUCZAK Anna

Opracowanie technologii produkcji chleba chrupkiego z pszenżyta, jako nośnika substancji bioaktywnych

Technology of production from triticale grain crisp bread as a carrier of bioactive substances

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY NAUKOWE, TARGI, WYSTAWY

Conferences, Symposia, Scientific Workshops, Trade Fair and Events

Postęp w Inżynierii Żywności 2015

Konferencja Naukowo-Techniczna - IV Międzynarodowa: Jakość mąki, pieczywa, produktów regionalnych

Kalendarium Konferencji

Polgra Food, Polagra Gastro, Polagra Tech

 

Kalendarium Targów


INFORMATOR NORMALIZACYJNY

Reference standardization

RÓŻYŁO Renata

Normalizacja w piekarstwie

Normalization in bakary


Nowości Normalizacyjne z 2015 r.


LUDZIE NAUKI

People of Science

Prof. dr hab. Wiktor Obuchowski


INFORMACJE WYDAWNICZE

 

Postęp w Inżynierii Żywności 2015

Konferencja Naukowo-Techniczna - IV Międzynarodowa: Jakość mąki, pieczywa, produktów regionalnych

Kalendarium Konferencji

Polgra Food, Polagra Gastro, Polagra Tech

Kalendarium Targów

 

  • English (United Kingdom)

IPS_Newsletter


Name:

Email: