INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF
There are no translations available.

RADA NAUKOWO PROGRAMOWA

 

Przewodniczący – prof. dr hab. Józef Grochowicz dr h.c. – Uniw. Przyrodniczy w Lublinie

CZŁONKOWIE Z POLSKI

prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko ZUT w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz UWM Olsztyn

prof. dr hab. inż. Adam Figiel Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Józef B. Flizikowski – Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. inż. Józef Gorzelany, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

prof. dr hab. inż. Narcyz Grzesik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. inż. Roman Hejft – Politechnika Białostocka

prof. dr hab. Franciszek Kluza – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Henryk Komsta Politechnika Lubelska

prof. dr hab. inż. Czesław Kuncewicz – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. inż. Stanisław Nosal Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Antoni Ryniecki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf – Politechnika Opolska

prof. dr hab. Dorota Witrowa – Rajchert – SGGW Warszawa

prof. dr hab. inż. Janusz Wojdalski – SGGW Warszawa

 

CZŁONKOWIE Z ZAGRANICY

Prof. PhD Eng. Buckenhüskes H.J. – Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen e.V. (GDL), Stuttgart, Germany

Prof. Da-Wen Sun – University College Dublin, President of International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), Dublin, Ireland

Prof. PhD Eng. Erlichman V.N. Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia

Prof. PhD Eng. Fatychov Y.A. – Kaliningrad State Technical University, Kaliningrad, Russia

Prof. PhD Gerber J.B. – National Univ. of Life and Environmental Science, Crimea,

Prof. PhD. Giurgiulescu L. – Technical Univ. of Cluj Napoca, North Universitary Center of Baia Mare, Romania

Prof. PhD Glattes H. ICC International Association for Cereal Science and Technology, Vienna, Austria

CSc Eng. Hoffman P. Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic

Prof. Eng. Lacko-Bartošová M. – Slovak University of Agriculture in Nitra, Nitra, Slovakia

Prof. PhD Nikolenko I. – National Academy of Environmental Protection and Resort Development, Crimea

Prof. PhD Pazir F. – Ege University, Bornova, Turkey

Prof. PhD Eng. Rieger F. – Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic

Prof. Riganakos K.A. – University of Ioannina, Ioannina, Greece

Prof. PhD Steffens K. – Hochschule Neubrandenburg, University of Applied Sciences, Germany

CZŁOKOWIE HONOROWI

prof. dr hab. inż. Janusz Budny UWM Olsztyn

prof. dr hab. Włodzimierz Dolata – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr inż. Daniel Dutkiewicz – Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. inż. Andrzej Heim – Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Janusz Laskowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz – Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego

prof. dr hab. inż. Lidia Zander – UWM Olsztyn

 

WSPÓŁPRACOWNICY

Dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. Politechniki Białostockiej

Dr hab. inż. Tadeusz Bil, prof. Politechniki Koszalińskiej

Dr hab. inż. Jerzy Bohdziewicz, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Marek Cierach – UWM Olsztyn

Prof. dr hab. Janusz Czapski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Dariusz Dziki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Marek Domoradzki, prof. Uniw. Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński – Politechnika Łódzka

Dr hab. inż. Marzena Gawrysiak-Witulska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Dariusz Góral, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. Politechniki Koszalińskiej

Dr hab. inż. Henryk Konopko, prof. Politechniki Białostockiej

Dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM w Olsztynie

Prof. dr hab. Andrzej Lenart – SGGW Warszawa

Dr hab. inż. Jerzy Lewosz, prof. Politechniki Koszalińskiej

Dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. UWM w Olsztynie

Prof. dr hab. inż. Leszek Mościcki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski – SGGW w Warszawie

Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. Politechniki Białostockiej

Prof. dr hab. Wiktor Obuchowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Marek Opielak Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Jan Pyrcz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. inż. Leszek Romański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Stanisław Skonecki, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Dr hab. inż. Beata Ślaska–Grzywna - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Ewa Wachowicz, prof. Politechniki Koszalińskiej

Dr hab. inż. Wojciech Weiner, prof. Uniw. Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy

Dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka, prof. SGGW w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Kazimiera Zgórska – Politechnika Koszalińska

 

  • Polish (Poland)

IPS_Newsletter


Name:

Email: