INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

3/4-2012(3)

Email Drukuj PDF

Prosimy o cytowanie według poniższego schematu:

Nazwisko, I., Nazwisko, II. (rok). Tytuł artykułu/opracowania. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4(11), 11-14.


SPIS TREŚCI IPS 3/4–2012(3)

Contents 2012 Vol. 3/4 No. 3ARTYKUŁY NAUKOWE AUTORSKIE

Author scientific articles


BOSS Janusz

Rozważania na temat jakości produktów spożywczych

Considerations on food products quality

DUTKIEWICZ Daniel

Systemowe i holistyczne aspekty integrowania wiedzy dla potrzeb nauczania inżynierii procesowej przetwórstwa spożywczego

Systemic and holistic aspects of integrating knowledge for teaching of food processing engineering


ARTYKUŁY NAUKOWE RECENZOWANE

Peer–reviewed scientific articles


HALENDA Jarosław, TARNOWSKI Wojciech

Wektorowa regulacja predykcyjna z linearyzacją modelu na przykładzie sterowania temperatury i wilgotności względnej powietrza w szklarni

Multi–input predictive control of temperature and humidity in a green–house with the model linearization


JAŚKIEWICZ Teresa, SAGAN Agnieszka, ZDYBEL Beata

Zawartość głównych izomerów CLA w tłuszczu zapasowym kurcząt brojlerów

Content of major isomers of CLA in abdominal fat of broiler chickens


KONOPKO Henryk, MIERZYŃSKA Rozalia

Wpływ wielkości i kształtu nasion na wydajność dozownika wibracyjnego

The influence of seeds size and shape on the efficiency of a vibrating feeder


MALCZYK Ewa, MARCHEL Julia, DUDEK Magdalena, CIERACH Marek

Skład podstawowy i kruchość mięsa wołowego mieszańców ras mięsnych i ras typu użytkowego mlecznego

Basic composition and tenderness of beef hybrids between the meat breed and the dairy utility breed


SZCZEPAŃSKA Katarzyna, DIAKUN Jarosław

Badanie wpływu prędkości obrotowej miesiarki na jej moc napędu w trakcie miesienia ciasta żytniego

Study on the impact speed mixers on the mixer drive power during the kneading dough rye


WOJDALSKI Janusz, DRÓŻDŻ Bogdan

Efektywność energetyczna zakładów przemysłu spożywczego Zarys problematyki i podstawowe definicje

Energy efficiency of food processing plants Key issues and definitions


PLACÓWKI DYDAKTYCZNE I NAUKOWO BADAWCZE

Didactic and Scientific Institutions Research


Zakład Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczo Technologiczny w Bydgoszczy


INFORMACJE Z PRZEMYSŁU I NAUKI

Information from industry and science


Jak skutecznie zabezpieczyć połączenia śrubowe przed samoczynnym luzowaniem?

Poprawa kruchości wołowiny poprzez dobór obróbki cieplnej w oparciu o profil kolagenu mięśniowego i zakwaszanie mięsa marynatami

Współpraca nauki z przemysłem, istota praktycznego rozwiązywania problemów


KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY NAUKOWE, TARGI, WYSTAWY

Conferences, Symposia, Scientific Workshops, Trade Fair and Events


III Sympozjum Inżynierii Żywności

CIGR – AGENG 2012

XXXI. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Problemy Gospodarki Energią i Środowiskiem w mleczarstwie

Sprawozdanie z XV Konferencji Naukowo – Technicznej Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS 2012

Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Energetyczne i Ekologiczne Aspekty Inżynierii Produkcj

Współczesne Trendy w Technologii Żywności od Żywności Tradycyjnej do Prozdrowotnej

Kalendarium Konferencji

Listopad pod znakiem gastronomii i wina

Kalendarium Targów


INFORMATOR NORMALIZACYJNY

Reference standardization

Historyczno społeczne aspekty normalizacji jakości

Nowości Normalizacyjne z 2012 r


LUDZIE NAUKI

People of Science


Prof. dr hab. inż. Janusz Budny

Tytuły i stopnie naukoweINFORMACJE WYDAWNICZE


 

  • English (United Kingdom)

IPS_Newsletter


Name:

Email: